Betraktelser över Avatar. Del 5: Är filmen fylld med New Age?

Är Avatar en film fylld med New Age? Är det till och med så att James Cameron med Avatar vill slå ett slag för en nyandlig världsbild? För att ta reda på hur det förhåller sig måste vi först undersöka ett antal saker. Till en början behöver vi en grundläggande definition av New Age.

Definition av New Age.

Här kommer en snabbparafrasering av den definition som finns av New Age på wikipedia:

New Age, eller också kallat nyandlighet är en decentraliserad västerländsk social och andlig rörelse som söker ”universell sanning” och att uppnå den högsta möjliga mänskliga potentialen. Det innehåller aspekter av astrologi, metafysik, alternativmedicin, kollektivism, och ekologi. New Age andlighet karaktäriseras av ett individuellt närmande till anslig praktik och lära, och att man tar avstånd från religiösa doktriner eller dogma.

Inom New Age finns dock element från äldre andliga och religiösa traditioner, bl.a. monoteism, panteism, polyteism kombinerat med vissa inslag av vetenskap och Gaia filosofi. Då det är en synkretistisk andlighet hämtar den också inspiration från alla de stora världsreligionerna, då de menar att alla har olika aspekter av sanningen. Men framförallt hämtar man stark från de östasiatiska religionerna, samt den gamla västerländska gnosticismen med dess arvtagare spiritualismen och teosofin.

Som man kan se ovan ryms väldigt många saker inom New Age. Det är ett väldigt hopkok av idéer vilket medför att en nyandlig sökare formligen har ett gigantiskt smörgåsbord att plocka saker från. Det man gillar behåller man och integrerar i sin andliga världsbild. Det man inte gillar struntar man i. Det är en i det närmsta konsumtionistisk attityd till olika andliga idéer. (Vilket inte är förvånande i ett kapitalistiskt samhälle som tränar sina medborgare till att bli goda konsumenter.)

Gnosticismen

Just för att New Age är ett smörgåsbord är det väldigt svårt att uttrycka sig generellt om vad man tror inom New Age. Men det finns ändå en generell idé om hur kosmologin ser ut. Den är i sin tur en direkt arvtagare till kosmologin hos antikens gnostiker. New Age borde egentligen heta Old Age. 😉

För mer information om gnosticismen* se fotnoten i slutet av denna betraktelse.

Liksom inom gnosticismen vill man inom New Age söka sig bortom den materialla verkligheten till högre andliga nivåer. Inom New Age söker man på olika sätt arbeta med ”goda energier och vibrationer” ofta med hjälp av meditation eller andra tekniker som i sin tur kan hjälpa dig att uppnå ”högre nivåer av medvetande”. Man kan få hjälp av ”änglar” eller ”upplysta mästare” (mänskliga eller hitkomna med UFOn från andra planeter) som kan bli din ”personliga andliga guide” i din resa mot att slutligen få uppgå i ”världssjälen” eller någon annan term man vill använda för den ultimata andliga helheten (den gnostiska plemoran).

Beviset!

Åter till Avatar.Finns denna världbild inbakad i filmen?

Nej!

Alltså finns ingen utpräglad New Age i Avatar.

Varför reagerar folk?

Vad är det då som finns i Avatar som vissa reagerar på och (felaktigt) klassifierar som New Age. Jo, där finns en mängd citat och tankar som är lätt panteistiska eller möjligtvis panenteistiska samt animistiska. Dessa kopplas dessutom i filmen samman med en sorts hardcore Gaiahypotes.

Men vad jag vill visa är att filmen presenterar en falsk panteism. Filmen reducerar allt det övernaturliga till att i slutändan inte bli något mer än biologi. Det blir bara ytterligare ett exempel på västerländsk reduktionistisk materialism.

Myten om Gaia.

Men låt oss börja i ett annat hörn. Det är tydligt att James Cameron ville ge sina Na´vi en panteistisk och animistisk världsbild. Detta är inte förvånande. De flesta naturfolk är animister, och då Na´vi är ett romantiserat sådant, så är det klart att det är det bästa alternativet. Då Cameron dessutom ville ha ett ekologiskt budskap i filmen så passar det extra bra med lite romantiserad animism.

Låt oss börja med själva namnet på planeten. Den heter Pandora. Och det är ett namn som låter ganska häftigt (vilket säkert vägde tungt när Cameron valde det.) Men jag tror det finns en bättre orsak…

De flesta associerar Pandora med den gamla grekiska myten om hur den första kvinnan (den grekiska mytologins Eva) fick en ask av Zeus. Men hon fick också order om att inte öppna den. Men hon kunde (liksom Eva) inte motstå frestelsen utan öppnade asken (av ren nyfikenhet) och all världens olyckor och fasor flög ut. Innan dess hade människan levt i fred och harmoni i en paradisisk verklighet, men nu fick hon leva i en värld full av synd, lidande och död (som Eva.)

Man skulle kunna tro att Cameron valde namnet för att han ville göra någon slags koppling mellan mänsklighetens ursynd (öppna asken) och den synd hon begår på planeten Pandora. Eller så är kanske själva planeten som är Pandoras ask, När människorna öppnar på locket så kommer Na’vi och biter dem i handen. 😉

Men jag tror inte det. Jag tror att sanningen ligger djupare.

Pandora betyder allgivaren. (av grek pan = all och doro = gåva). Gräver man lite så ser man att Pandora en gång antagligen inte betraktades som den första kvinnan, utan som en representation av Gaia (av grek jord) som är en gudomlig personifikation av moder jord inom grekisk mytologi. Pandora var allgivaren, för att hon som gudinnan Gaia lät jorden vara bördig och gav liv till både mark, boskap och människor.

Pandora är Gaia. Gaia är Pandora.

Gaiahypotesen

Detta för oss till modern tid och till Gaiahypotesen. 1979 släpptes en bok av James Lovelock, som hette Gaia: A New Look at Life on Earth. I den beskrev han en ekologisk hypotes, Gaiahypotesen, som gick ut på att levande organismer och även ickeorganiska material är del av ett dynamiskt system som formar jordens biosfär och bibehåller jorden som en god miljö för liv.

Denna teori har sedan fått många olika varianter, allt från “hård” till “mjuk” Gaia. I de hårdaste teorierna ses hela jorden som en enda stor självreglerande organism! Teorin fick till en början med massiv kritik, men modifierade varianter av teorin har ändå börjat få ett visst erkännande. Man kan ändå konstatera att detta är en helt vetenskaplig teori, utan några andliga övertoner. Det handlar om komplexa biologiska system i samverkan. Inget annat!

Teorin kom ändå att associeras med New Age. Inte för att det har något andligt i sig, utan för att när den lanserades så ignorerades den i stort av det vetenskapliga rummet. Istället var det New Age rörelsen som snabbt sög upp vissa delar av teorin och började integrera den i deras redan existerande panteistiska världbild. Det är inte konstigt, för det passade ju onekligen bra. Fast när man inom nyandlighet talar om Gaia, så syftar man oftare på en slags kraft och energi som på ett direkt panteistiskt sätt genomströmmar allt levande omkring en.

Ett populärkulturellt exempel på det kan man se i filmen ”Final Fantasy: the spirits within.” där Gaia (och människornas andar som är givna av Gaia) kan ses som blå spöklika former av energi.

Filmen är egentligen reduktionistisk

Vad har då allt detta att göra med James Camerons Avatar? Jo, när Neytiri eller någon av de andra Na’vi kläcker ur sig kommentarer som låter panteistiska/animistiska så är det tydligt att de inte beskriver vad som objektivt sätt pågår i deras omvärld utan bara talar utifrån vad de faktiskt förstår. Och på så vis är faktiskt James Cameron lite nedlåtande mot sina blå skapelser.

Neytiri lever helt klart i en animistisk verklighet. Hon talar om hur det finns en underliggande energi som genomströmmar allting. Hon kommenterar de små skogsmaneterna som sätter sig på Sully med: ”These are from the Tree of Souls. Very pure spirits.”. Eller när Sully ber till Na´vis stora gudinna Eywa om hjälp i det kommande slaget säger hon: “Our Great Mother does not take sides, Jake. She protects only the balance of life.“Klassiskt panteistiskt balanstänkande kryddat med ett stänk romantiserad naturideologi.

Men det är inget magiskt med de underliggande energierna, inget andligt i kontakten med Eywa. Och det är återigen de mänskliga vetenskapsmännen som räknar ut hur det hela egentligen fungerar.

Hela planetens grönska, alla trädens rötter, skapar tillsammans ett gigantiskt neuralt nätverk. Alltså en typ av världsomspännande hjärna, eller biologisk superdator. Detta är Gaiahypotesen tagen till sin extrem! Eywa är i sådana fall inte en gudinna så som vi skulle definiera det. För hon äger ingenting som vi skulle kalla för övernaturligt. Hon är enbart en sorts medvetande eller i alla fall en intelligens som lever i eller ”är” detta globala neurala nätverk. Eywas medvetande är alltså lika beroende av trädens rötter, som en människas medvetande är beroende av sina hjärnceller!

Det neurala nätverket fungerar också som lagringsplats av data för Na´vis folk. Ungefär som ett biologiskt internet där man kan ladda upp sina tankar, minnen och känslor för att sparas inför framtiden. Na’vi kan koppla upp sig i nätverket vid de olika noder som består av “Tree of Souls”. Det är bara att ta fram håret och så är de online. Ungefär som att plugga in sin laptop för att komma åt servern.

Detta är inte speciellt övernaturligt. Tvärt om är neurala nätverk och enorma intelligenser (artificiella likväl som biologiska) stapelvara inom Science Fiction. Det är absolut inget unikt alls!**

Se fotnoten i slutet för ett antal exempel på artificiella intelligenser** och neurala nätverk inom science fiction.


I spelet Avatar är detta ännu tydligare. James Cameron har varit med och utvecklat spelet. Då får man väl anta att dess världsbygge också är kanon. I spelet kan man välja att antingen kämpa för Na’vi eller för RDA. Kämpar man för RDA så hjälper man människornas forskare att kunna koppla upp sig med sina datorer på det globala neurala nätverket och att sedan på konstgjord väg ta kontroll över Eywa och vända planeten mot Na’vis folk. Man tar alltså kontroll över Eywa som om hon bara var ett program, eller på sin höjd en artificiell intelligens i ett gigantiskt datasystem.

Så även om Na’vi slänger sig med uttryck som i våra öron låter panteistiska, animistiska eller till och med New Ageiga, så är i slutändan James Camerons Pandora ett strängt materialistiskt, reduktionistiskt universum.

Jag kan i slutändan tycka att det är lite nedlåtande av Cameron att göra så här mot Na´vi. Det hade nästan varit bättre att låta deras Eywa vara en övernaturlig gudinna istället för en intelligens i ett neuralt nätverk. Då hade filmen tvingats hantera frågan om att lära sig att respektera andras tro. Nu blir det bara ytterligare ett exempel där ”den vite mannen” vet bättre än de ”ädla men ändå oförståndiga vildarna.”

Men det löser i alla fall en logisk lucka på slutet av filmen. När allt ser ut att vara förlorat så kommer plötsligt Pandoras vilda djur stormande. De kastar sig in i striden och krossar RDA. Om Eywa är en central organisk intelligens så få den scenen ändå en gnutta logik. 🙂

* Gnosticismen

För att förstå New Ages kosmologi måste vi som sagt gå tillbaka till de gamla antika gnostikerna. Gnosticismen (av grekiskans gnosis = kunskap) växte fram ungefär samtidigt som den kristna kyrkan i Romarriket och man kan belägga gnostiska källor så tidigt som till 200-talet. Vissa forskare menar att gnosticismen till och med var en gren av kristendomen, men kyrkans officiella position blev snart att på det hårdaste sätt fördöma den som en kättersk villolära.

Inom gnosticismen säger man att: Först fanns bara det ytterst gudomliga, Plemoran (av grek plemora = fullhet, helhet). Plemoran var fullkomlig och enbart ande. Men så emanerade plemoran och olika skikt av andlig verklighet spred sig utåt. Men ju längre bort emaneringen kom, ju mindre verklig, ondare och kallare blev det. Olika varelser uppstod likaså spontant ur de utemanerade verkligheterna, bland dessa fanns Demiurgen (av grek demiourgos = skicklig arbetare). Demiurgen var inte den sanna gudomligheten, utan en falsk gud. Ändå var det demiurgen som skapade materia och det fysiska universumet. Och det var en fruktansvärd gärning. Materia är så långt under det andliga att det nästan inte äger existens, utan är enbart ont och kallt. (I skarp kontrast till kristen tro där materia är något gott.) I den fysiska världen skapades också levande varelser, bl.a. människan som ensam hade förmågan att kunde blicka upp mot himmelen och grubbla. Människan var speciell, för något av plemorans eviga andliga gnista hade fastnat i deras bröst. Därför kom också människan att för alltid längta efter att få återförenas med plemoran. Men för att en återförening ska kunna bli möjlig måste man uppnå en viss nivå av insikt och kunskap (gnosis). Först då kan man vid döden lämna den materiella världen och ta sig förbi demiurgens väktare och demoner och återförenas med plemoran. Dock fanns det som tur var änglar och andra välvilliga andar som gärna hjälpte människorna i deras strävan att återförenas med plemoran.

** AI och NN inom Scifi.

Det finns hur många exempel som helst på artificiella intelligenser och neurala nätverk inom Science Fiction. Här är en lista på ett fåtal:

Böcker:

The Culture böckerna av Iain M Banks. (90-00 talet)

Robot böckerna och Stiftelsen och jorden av Isaac Asimov (50-talet)

Revolt på månen (The moon is a harsh mistress) av Robert A Heinlein (1966)

2001 av Arthur C Clarke (1968)

Eternal Light av Paul McAuley (1991)

The Risen Empire av Scott Westerfeld (2003)

Dataspel:

Cortana i de välkända Halo spelen till Xbox.

Den världsomspännande neurala nätverksmossan i UFO: Aftershock

Film

Terminator och Skynet i Terminatorfilmerna.

Mother, Father och alla Bishop androider i Aliensfilmerna

Eywa i Avatar