Skriver idag på debutantbloggen om förlagsbranschens framtid.

Idag gästbloggar jag på debutantbloggen om egenutgivning och förlagsbranschens framtid. För två veckor sedan var jag nere på Bonnier och diskuterade egenutgivning. Det blev då tydligt att de funderar på huruvida de ska skapa sin egen plattform för egenutgivning. Detta förvånade mig egentligen inte, för det är precis det som håller på att ske med de stora förlagen internationellt.

Jag blev tillfrågad av debutantbloggen om jag ville skriva om ämnet, så jag gjorde en omvärldsanalys och dristar mig dessutom att sia om framtiden. Det är sannerligen en mycket annorlunda, men väldigt spännande framtid vi går till mötes. Läs hela artikeln här.