Fungerande fusion? För bra för att vara sant?

Kan det verkligen vara nära? Genombrottet som jag inte trodde skulle komma under min livstid:

Fusionskraft!

Om det verkligen fungerar så kommer det att förändra hela mänsklighetens förutsättningar. Kol och olja blir ett minne blott. Hela den ekonomiska och politiska världskartan måste ritas om. Vågar man hoppas på fred? Eller blir de rika rikare och de fattiga fattigare?

Fusion ger också helt nya förutsättningar för framtida rymdprogram m.m.

Kolla in denna länk till den intressanta artikeln i DN.