En flicka och hennes hund, på Mars.

Jag fick roligt nog en förfrågan om att vara med i en antologi med science fiction-berättelser riktade mot mellanstadieåldern. En sådan chans säger man ju inte nej till. Resultatet blev Marsiangräverskans dotter. Den handlar om en flicka och hennes hund, på Mars. Om en av de största upptäckterna i mänsklighetens historia, och det höga pris en sådan upptäckt kan utkräva.

Antologins namn är Framtid: 11 berättelser för mellanstadiet och är utgiven av Rabén & Sjögren.