Last Exile TV (2003)

Last Exile
TV (2003) 26 x 25min


När jag såg det första avsnittet av Last Exile så var jag nästan lyrisk. Vilken häftigt designad värld! Vilka intressanta karaktärer, vad snyggt allting var animerat! Historien utspelar sig i en värld som befinner sig teknologiskt mellan modern tid och 1800-tal, med stora städer och himmelen fylld av zeppelinarliknande slagskepp.

Världen påminner alltså lite om den i Laputa: Castle in the Sky, Arc the Lad eller Vision of Escaflowne. Här finns det dock inga mecha, istället fokuserar historien kring Claus och Lavie och deras lilla tvåmansplan (Vanship) som det krävs stor skicklighet för att kunna flyga. De arbetar som postbud och hoppas på en framtid som Vanpiloter.

Olika nationer slåss om världens resurser, inom vissa förbestämda ramar. Alla krig övervakas nämligen av “Skråt” (“The Guild”) som ska se till att allt går rättvist till och så att ingen nation får ett riktigt övertag över någon annan. Men något är ruttet i Skråt, de verkar vara mer intresserade av att bevaka sin egen makt än att behålla balansen mellan nationerna.

Så får Claus och Lavie i uppgift att transportera ett brev in i krigszonen. De hamnar mitt i stridigheterna och räddar snart en liten flicka som av någon orsak är jagad av Skråt! Snart är de upp till öronen inblandade i olika intriger och jagade av många olika faktioner, som alla vill åt den lilla flickan.

Har jag ett ord för att beskriva Last Exile så är det nog slöseri! Det fanns så oerhört mycket potential: en mycket intressant värld, djupa och gråa karaktärer, alla med sina egna motiv och loyaliteter. Ändå lossnade serien aldrig riktigt.

Efter avsnitt sex blev den faktiskt riktigt seg. Jag tror mycket beror på att huvudkaraktärna aldrig riktigt lossnar i förhållande till varandra. De förblir deprimerade och splittrade, varför även serien blir deprimerande. Kontrasten till Stellvia of the Universe som jag såg samtidigt var på detta område total, där fanns det sann gemenskap.

Dessutom försvann och dog många karaktärer i Last Exile under anti-klimaktiska förhållanden. Allt som allt känns det som ett väldigt slöseri, det kunde ha blivit så bra…


Mitt betyg: 4/10